T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

TRANSPORT

D’Haeye Cleaning is gespecialiseerd in tank- en kiptransport, zowel nationaal als internationaal (België – Nederland – Frankrijk). Alle transport wordt conform de Belgische wetgeving vervoerd en geleverd.

Tanktransport

D’Haeye Cleaning beschikt over tankopleggers die worden ingezet voor het vervoer van water, afvalstoffen, vloeibare mest en slib.

 

De tankopleggers worden geladen volgens het soortelijk gewicht van het product, dit kan gaan van 28 m³ tot 34 m³.

 

De tankopleggers zijn uitgerust met een interne spoelleiding zodat geen restproducten achterblijven in de tank. Indien gewenst kan de volledige tank professioneel gereinigd worden.

 

Het laden en lossen gebeurt met een Börgerpomp met een capaciteit van 6.000 liter per minuut. Afhankelijk van het product worden extra zuigdarmen met verschillende diktes en koppelingen voorzien.