T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

LOONWERK

Injecteren, mest weghalen, zaaien, maaien, schudden, harken, weidebloten....
Kortom, wij kunnen de landbouw ondersteunen met alle loonwerk.

D’Haeye Cleaning is gespecialiseerd in het injecteren van alle soorten mengmest en slib. We beschikken hiervoor over verschillende injecteurs: akkerbouw, grasland en sleepslangen. Deze kunnen zowel ingezet worden op een 5-wieler, 3-wieler of 3-asser afhankelijk van de wens van de klant. Daarnaast is het eveneens mogelijk om de mest open te spreiden op de akkers in plaats van te injecteren. Tevens staan we ook paraat voor het mixen en verpompen van uw drijfmest.

 

U kunt ook bij ons terecht voor het weghalen of leveren van stalmest met kipopleggers.

 

Na het bewerken van uw akkers kan u dienst doen op ons voor het zaaien van tarwe, groenbemesters en gras. Deze gewassen kunnen we tevens maaien, schudden, harken en weidebloten.

 

Bovendien kunnen deze loonwerken worden uitgevoerd met een GPS-gestuurde trekker op 2 cm nauwkeurig.