T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

T 056 644 001 | OFFERTE AANVRAGEN

MESTVERWERKING

De steeds strenger wordende regelgeving vanuit de overheid (MAP 5 – het vijfde mestactieprogramma) verplicht varkenskwekers op zoek te gaan naar een alternatief om hun mest af te zetten. Door het hoge aantal fosfaten in varkensmest kunnen deze niet meer in grote mate uitgevoerd worden op het land.

Voor varkenskwekers wordt mestverwerking essentieel. Vanaf april 2017 kunnen varkenskwekers bij D’Haeye Cleaning terecht voor de afzet van hun mest. Onze verwerkingscapaciteit bedraagt 25.000 m³ per jaar.

 

Na het verwerkingsproces  blijven drie restproducten over:

  • Dikke fractie (fosfor): dit wordt afgevoerd naar een composteringsbedrijf
  • Restmest (slib): dit wordt afgevoerd naar het land (zie onze diensten: Loonwerken)
  • Effluent: dit wordt afgevoerd en gebruikt als kaliumbemesting op het land voor het kweken van voornamelijk aardappelen, bieten, maïs en andere teelten

Mestverwerkingsproces bij D'Haeye Cleaning

MESTVERWERKINGSPROCES_DEF